You & Me Mediation, nu MfN Register Mediator

You & Me Mediation is recent opgenomen in het kwaliteitsregister van het MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Om bij het register aan te sluiten, hebben de mediators van You & Me moeten laten zien dat ze over de juiste kennis, vaardigheden en kwaliteit beschikken.

Wat is een MfN Register Mediator:

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
  • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
  • voldoende ervaring heeft
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)

Wat betekent dit voor u?

Heeft u een arbeidsconflict, burenruzie of gaat u scheiden, dan weet u dat u bij You & Me Mediation onpartijdig, onafhankelijk en eerlijk wordt behandeld. De mediators professioneel zijn en u goed kunnen begeleiden bij het oplossen van alle zaken die er spelen.

www.mediatorsfederatienederland.nl