Werkwijze

Voorafgaand aan de mediation sessie, wordt er  afhankelijk van de situatie, een afzonderlijk intakegesprek gehouden om voor de mediator een beeld te schetsen van wat er speelt. Door dit afzonderlijk te doen, hoeft u zich niet in te houden en voelt het voor u veiliger om de werkelijke kwesties te benoemen.

Tijdens de mediation sessie zitten partijen bij de mediator en de co-mediator aan tafel in een voor partijen neutrale ruimte. Indien er een geheel team bij betrokken is, kan ervoor gekozen worden om een groepsmediation te organiseren welke alle betokken partijen betreft.

In het gesprek met de mediator worden alle zaken boven tafel gehaald, waarna er kan worden toegewerkt naar een of meerdere oplossingen. Het aantal sessies is afhankelijk van de complexiteit van de mediation.

Blijven partijen werkzaam in de zelfde setting als voor de mediation, dan zal de mediator, afhankelijk van de situatie, controleerbare handvaten aanreiken aan partijen om de omgang in de toekomst structureel te verbeteren.

Heeft de mediation geleid tot een beëindiging van het dienstverband, dan wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de gemaakte afspraken zijn geregeld.

Uiteraard staat het partijen na de mediation vrij om alsnog de weg naar de rechtbank te bewandelen.