Training

Werkt u in een bedrijf of heeft u een bedrijf met een groot aantal werknemers welke wordt ondersteund middels een of meerdere management teams, dan kan het voor de organisatie uitkomst bieden om een mediation training te volgen bij You and Me Mediation.

In organisaties waar veel mensen werken of waar bij bijvoorbeeld de ene productielijn afhankelijk is van de andere productielijn, komen vaker onnodige geschillen voor dan in kleine bedrijven. Voor de organisatie is het belangrijk dat er voortdurend gewaakt wordt voor het ontstaan van conflicten. Een onnodig conflict kan er voor zorgen dat het rendement van het bedrijf slechter wordt, waardoor het bedrijfsresultaat en de continuïteit van de organisatie in het geding komt.

Middels een training binnen uw organisatie wordt inzichtelijk gemaakt hoe een conflict tot stand komt en welke zaken er aandacht nodig hebben om een conflict te kunnen oplossen. Vooral in de huidige tijd, waar de maatschappij steeds mondiger wordt, is een hard optreden van de baas of een van de managers een actie welke van kwaad tot erger kan leiden.

Door zelf de basis kennis in huis te halen, kunnen conflicten eerder worden gedetecteerd en kan er sneller naar een oplossing worden toegewerkt om het conflict in de kiem te smoren.

Neem contact op met You and Me Mediation voor meer informatie.