Werkwijze

Voorafgaand aan de mediation sessie, wordt er  afhankelijk van de situatie, een afzonderlijk intakegesprek gehouden om voor de mediator een beeld te schetsen van wat er speelt. Door dit afzonderlijk te doen, hoeft u zich niet in te houden en voelt het voor u veiliger om de werkelijke kwestie te benoemen.

Tijdens de mediation sessie zitten u en uw partner bij de mediator en de co-mediator aan tafel in een voor partijen neutrale ruimte. In het gesprek met de mediator worden alle zaken boven tafel gehaald, waarna er kan worden toegewerkt naar een of meerdere oplossingen. Het aantal sessies is afhankelijk van de complexiteit van de mediation.

Wanneer er voldoende zaken zijn besproken en de mediation ten einde loopt, zal er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld welke uiteindelijk zal leiden tot een echtscheidingsconvenant/ akte van verdeling. In de vaststellingsovereenkomst komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

  1. Ouderschapsplan
  2. Verdeling van de woning
  3. Partner alimentatie
  4. Kinder alimentatie
  5. Verdeling roerende zaken
  6. Pensioenregeling
  7. Eigen vermogen
  8. Eigen onderneming/bedrijf
  9. Etc.

You and Me Mediation begeleidt u volledig en draagt zorg voor volledige afhandeling bij de rechtbank. Heeft u kinderen, dan kan het zijn dat deze niet goed met de situatie kunnen omgaan. Gevolg kan zijn dat uw kind er psychische schade aan over houdt. Ook hierin kan You and Me Mediation u begeleiden.