Kinderhulp

Het scheiden van ouders kan grote problemen voor kinderen opleveren.
Reden om na te gaan welke consequenties echtscheiding van de ouders voor hun kind(eren) kan hebben. Er blijken onder meer gevolgen te zijn met betrekking tot hun onderwijsniveau en tot hun kijk op relatievorming. Vooral jongens zijn gevoelig voor echtscheiding.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit een één ouder gezin waar een echtscheiding heeft plaatsgevonden een veel lager onderwijsniveau hebben dan kinderen uit een tweeoudergezin. Het verschil in opleidingsniveau, gemeten op basis van het aantal scholingsjaren, hoeft uiteraard niet alleen veroorzaakt te zijn door de echtscheiding van de ouders.

You and Me Mediation werkt nauw samen met zeer ervaren kinderpsychologen. Het is erg belangrijk dat uw kind ongeschonden blijft en geen psychologische schade ondervindt van uw scheiding.

In het mediation proces kan duidelijk worden dat het inschakelen van een kinderpsycholoog gewenst is. Uiteraard kunt u ook uit voorzorg handelen en daarmee het belang van uw kind voorop stellen.