Werkwijze

Voorafgaand aan de mediation sessie, wordt er  afhankelijk van de situatie, een afzonderlijk intakegesprek gehouden om voor de mediator een beeld te schetsen van wat er speelt. Door dit afzonderlijk te doen, hoeft u zich niet in te houden en voelt het voor u veiliger om de werkelijke kwesties te benoemen.

Tijdens de mediation sessie zitten de betrokken partijen bij de mediator en de co-mediator aan tafel in een voor partijen neutrale ruimte. In het gesprek met de mediator worden alle zaken boven tafel gehaald, waarna er kan worden toegewerkt naar een of meerdere oplossingen. Het aantal sessies is afhankelijk van de complexiteit van de mediation.

Afhankelijk van de situatie kunnen er  aan het einde van het mediation traject, afspraken worden gemaakt welke eventueel schriftelijk worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierbij valt te denken aan afspraken over een schutting tussen de buren of een erfstuk welke wordt toebedeeld aan een van de erfgenamen.