Waarom mediation?

Buren

Met behulp van mediation kunnen andere inzichten over elkaar worden verkregen. Men heeft een vertekend beeld ontwikkeld over de werkelijkheid van de persoon waarmee men in conflict is. ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’, welke er voor zorgt dat mensen zich in sommige situaties anders kunnen gedragen dan ze van nature doen. Men kan tijdens een conflict meestal niet benoemen wanneer het nou eigenlijk mis ging. Misschien is de buurman bij u aan de deur geweest, maar heeft u uit woede, voortkomend uit een andere zaak, de deur voor de neus van de buurman dicht gegooid, waardoor deze geen kans meer ziet op normaal contact. Had u de buurman binnen gelaten om met elkaar in gesprek te gaan, dan had het mogelijk geheel anders uit gepakt. “Een gemiste kans!”

Met mediation gaan we helemaal terug naar het begin. Partijen kunnen alle zaken vrij tegen elkaar uitspreken en middels begeleiding van de mediator worden niet relevante zaken gescheiden van relevante zaken. Mediation kan op effectieve wijze bijdragen aan een goed herstel van de buren relatie.

Familie

In families heersen van nature rangen en standen. De oudere broers en zussen zien de jongere broers en zussen als hun kleine broertje of zusje. Maar ook de broertjes en zusjes worden ouder en wijzer en staan op een gegeven moment gelijk aan de oudere broers en zussen. Dit soort zaken kunnen bijdragen aan het verstoren van de relatie met elkaar.

Ook kunnen soms de ouders de kinderen niet loslaten en proberen voortdurend beschermend op te treden richting de kinderen. Daar dit vaak wel goed bedoeld is, kan het erg belastend zijn voor de relatie.

Bij overlijden van een familielid en de verdeling van de erfenis lopen de emoties hoog op. Iedereen is op dat moment aangeslagen en reageert anders dan dat ze van  nature doen. Dit kan snel leiden tot een conflict welke onnodig in lengte van dagen kan door sudderen.

Bij mediation wordt zoveel mogelijk van het probleem boven tafel gehaald en richting elkaar uitgesproken. De mediator brengt de pijnpunten naar voren en probeert begrip te creëren voor ieders situatie. Mediation heeft bewezen een goed middel te zijn om samen te komen tot oplossingen en waar mogelijk relatie herstel.