Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, het proces van de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk en optimale oplossing te komen.

De betrokken partijen beslissen zelfstandig in het proces en komen samen tot oplossingen onder begeleiding van de mediator. In het mediation proces staat centraal dat partijen tot meer begrip van hun situatie komen, beter communiceren en destructief handelen wordt omgebogen in constructief handelen.

Met Mediation is het behalen van een Win-Win situatie voor alle partijen erg groot.