Vanaf 1 april 2013 Korting op alimentatie

Ouders die gescheiden zijn en een omgangsregeling hebben afgesproken hoeven vanaf 1 april 2013 minder kinderalimentatie te betalen naarmate ze meer voor hun kinderen zorgen. Dat is een van de gevolgen van de nieuwe regels rond kinderalimentatie.

De nieuwe regels moet het berekenen van de kinderalimentatie makkelijker maken. Zo wordt vanaf 1 april 2013 op een andere manier bepaald hoeveel een gescheiden ouder moet betalen aan kinderalimentatie. Daarvoor zijn een behoeftetabel en een draagkrachttabel ingevoerd. Het gaat overigens alleen om alimentatie die na 1 april 2013 wordt vastgesteld.

Met de tabellen wordt vastgesteld hoeveel ouders na een scheiding bijdragen aan de kosten van de kinderen. De lasten, zoals voor bijvoorbeeld wonen, ziektekosten en de verzorging van de kinderen, hoeven daardoor niet meer te worden gespecificeerd.

Minimum bijdrage

Ouders met een laag inkomen die kinderalimentatie betalen, moeten voortaan sowieso 25 euro per maand bijdragen. Voorheen was dat niet zo.

Als de berekende alimentatie toch te hoog uitkomt voor de ouder, bijvoorbeeld omdat die een hoge restschuld op een woning moet afbetalen, kan de rechter besluiten om de bijdrage te verlagen.

Korting voor omgangsregeling

Ook komt er een ‘zorgkorting’ die recht geeft op vermindering van de alimentatie. De alimentatieplichtige ouder kan met een omgangsregeling daarmee in aanmerking komen. De zorgkorting is 15, 25 of 35 procent als de kinderen 1, 2 of 3 dagen per week bij de minst verzorgende ouder verblijven. Ouders zijn vrij hierover een ander percentage af te spreken.

Voor mensen die voor vandaag al kinderalimentatie ontvingen of betaalden, verandert er niets. Als de alimentatie opnieuw moet worden vastgesteld door bijvoorbeeld werkloosheid of een stijgend inkomen van een van de ouders wordt wel de nieuwe rekenmethode gebruikt.

Bron: www.rtl.nl