Werk & Arbeid

De meeste bedrijven beschikken over personeel.  Het goed functioneren van personeel is van cruciaal belang voor het behalen van een positief bedrijfsresultaat. Helaas gaat dit niet altijd op, maar ook een goed geoliede machine heeft soms onderhoud nodig om te voorkomen dat deze stroef begint te lopen.

In het bedrijfsleven werken vaak meerdere mensen samen in diverse functies op dezelfde werkvloer. Niet elke gedachtegang is gelijk, waardoor er strubbelingen kunnen ontstaan. Ook de heersende bedrijfscultuur kan soms leiden tot strubbelingen en uiteindelijk tot een conflict.

Vooral de communicatie tussen de werknemers onderling, managers-werknemers, directie-managers etc. is vaak de oorzaak van conflict. Omdat men niet meer op de juiste wijze met elkaar spreekt gaat men aannames doen over en weer. Hierdoor ontstaan er onjuiste beelden over elkaar welke zich als een olievlek kunnen verspreiden onder het personeel. Wordt dit niet opgelost, dan gaat het van kwaad tot erger. Zowel de situatie op het werk als de thuissituatie komen onder druk te staan. De psychische gezondheid van de betrokkenen staat op het spel met mogelijk langdurige ziekte of ontslag tot gevolg en mogelijk juist van diegene die een hele positieve bijdrage leverde in de organisatie.

Ook als een slechter functioneren al heeft geleid tot een ontslag , kan men mediation toepassen om tot een goed resultaat te komen voor zowel de werkgever als de werknemer.  Een rechtszaak is veelal onzinnig en brengt onnodig hoge kosten met zich mee.