Overheid & Rechtsgang

Overheid – Burger

Burgers hebben over het algemeen niet veel direct contact met de overheid. Dit kan veranderen op het moment dat u te maken krijgt met de aanvraag van een bouwvergunning of wanneer de gemeente bij u komt in verband met handhaving van bijvoorbeeld een illegaal gebouwd bouwwerk. Uiteraard zijn er nog tal van voorbeelden te noemen.

Het idee welke er bij de gemiddelde burger heerst is dat de gemeente ambtenaar nergens aan mee wil werken. Er wordt dan vel uitgehaald naar de gemeente ambtenaar in persoon, welke zich aangevallen voelt en nog strakker op de regelgeving gaat zitten. Beide partijen bereiken dus niet wat ze willen bereiken en er heerst uitsluitend onbegrip.

Past men in een dergelijke situatie mediation toe, dan kan zowel de burger als de overheid veel meer bereiken dan wanneer iedereen zijn/haar eigen stelling inneemt. Als burger moet men in het achterhoofd houden dat de overheid in elkaar zit van de wet en regelgeving en alles hieraan getoetst dient te worden. Maar de overheid is ook welwillend tegenover de burger. Vanuit maatschappelijk oogpunt is de overheid best bereid om bepaalde wet en regelgeving om te buigen naar een toepassing welke voor iedereen oplossingen biedt. You and Me Mediation kan beide partijen begeleiden bij dit lastige traject.

Rechtsgang

Bent u verwikkeld in een rechtszaak, dan kan de rechter een tussentijdse beslissing nemen om partijen naar mediation te sturen. Weigert een van de partijen deel te nemen aan de mediation, dan heeft deze bij voorbaat de rechtszaak verloren. De rechter verwacht namelijk een inspanningsverplichting van alle partijen om er samen uit te komen.

Middels nieuwe wetgeving is het voor aanvang van een rechtszaak steeds vaker verplicht om deel te hebben genomen aan gezamenlijke mediation. Reden hiervan is dat een rechtszaak onnodig hoge tot extreem hoge kosten met zich mee kan brengen, een rechtszaak nooit 100% wordt gewonnen, maar vaak wel een  financiële en emotionele vernietiging voor een van de partijen tot gevolg heeft. Mediation dient in deze situatie als bescherming van alle partijen.