Pesten kan tot zelfmoord leiden. De afscheidsbrief van de twintigjarige Tim Ribberink werd door zijn ouders in de rouwadvertentie gepubliceerd als een aanklacht tegen het onrecht dat hun zoon was aangedaan en als een oproep aan de maatschappij om dit soort afschuwelijke gebeurtenissen te voorkomen. Het is begrijpelijk dat de ouders in hun woede en verdriet naar ‘de ander’ wijzen. De pestkoppen zelf die de jongen het leven zuur hebben gemaakt, leraren die niets in de gaten hadden. Maar natuurlijk is er niemand te vinden die zich verantwoordelijk voelt, want pesten voltrekt zich nu eenmaal buiten het zicht van de autoriteiten. Meer aandacht voor pesten dan vroeger In vergelijking met vroeger, toen het fenomeen werd doodgezwegen, is er veel meer aandacht voor. Elke zichzelf respecterende school houdt er een anti-pestbeleid op na, er worden lessen aan besteed om het bespreekbaar te maken, leraren dienen een oogje...

Lees meer