Mediation kan een goede oplossing zijn voor conflicten op de werkvloer, maar er bestaat verwarring over wat een mediator precies doet. In welke situaties zet HR het in?  Mediation kan in een conflict een goed alternatief zijn voor juridische bijstand. In sommige situaties misschien wel een betere, pleit directeur Monique van de Griendt van DialogueBV, aanbieder van mediation. Maar Van de Griendt merkt dat er nog veel verwarring bestaat over wat een mediator precies doet. ‘Eigenlijk is het gewoon begeleid onderhandelen’, zegt ze. ‘Een neutrale derde partij schuift aan tafel en begeleidt de partijen naar een oplossing. Hij bedenkt die niet zelf, zoals een jurist doet, maar laat de partijen samen een oplossing zoeken met de bedoeling de arbeidsrelatie weer te herstellen. De kracht van een mediator is dat hij neutraal en belangeloos is. Vanuit die positie haalt hij de ruis uit de communicatie en...

Lees meer